Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

FaceBook

JAK UMIEJĘTNIE MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW

 Zapraszamy na dwudniowe szkolenie "JAK UMIEJĘTNIE MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW"!

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności motywowania pracowników i zwiększania efektywności ich pracy, ćwiczenie technik pozwalających podnosić i utrzymywać motywację podwładnych, doskonalenie umiejętności przekazywania krytyki i pochwały, poznanie sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników. 

 

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy.

Podstawowe pojęcia dotyczące motywacji:

1. MOTYWOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA

• wpływ motywowania na wyniki biznesowe
• proces motywacji
• motywowanie w zależności od poziomu rozwoju zawodowego pracownika

2. WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH TEORII MOTYWACJI

• przegląd kluczowych teorii
• teorie a praktyczne zastosowania w codziennej pracy

3. MOTYWACJA FINANSOWA

• wykorzystanie systemów bonusowych
• dostosowanie systemu premiowego do specyfiki pracy i pożądanych efektów
• zalety i wady motywacji finansowej

4. MOTYWACJA POZAFINANSOWA

• sposoby motywowania pozafinansowego
• wpływ kultury organizacji na motywację pracowników
• motywowanie pracowników o różnych typach osobowych
• motywacyjna rola lidera
• rozwój postawy liderskiej
• autoanaliza własnego stylu wywierania wpływu

Dzień drugi.

Techniki umiejętnej motywacji:

5. MOTYWUJĄCA INFORMACJA ZWROTNA

• komunikacja z podwładnymi
• wpływ informacji zwrotnej na motywację pracowników
• struktura pozytywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej

6. „TWARDA” MOTYWACJA

• trudne sytuacje w relacjach z podwładnymi
• postępowanie w sytuacjach kryzysowych
• procedury i programy wpływające na efektywność pracy podwładnych

7. DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

• motywująca i rozwojowa funkcja delegowania
• poziomy delegowania
• kluczowe aspekty skutecznego delegowania

8. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

• sposoby podnoszenia kompetencji pracowników
• model skutecznego coachingu

 

Orientacyjny koszt szkolenia 515,- zł netto od osoby.

 

Miejsce szkolenia: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa (godz.: 9.00-16.00). Termin do ustalenia.

 

W ramach szkolenia organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową z poczęstunkiem.